نحوه ارسال محصولات

روش اول انتخاب جنس و تماس و اعلام کد مورد نظر و پرداخت مبلغ و ارسال از هر طریقی که مد نظر مشتری باشد.

روش دوم ثبت نام در فروشگاه و تکمیل نمودن و اضافه کردن اجناس در سبد خرید، که بعد از اطلاع به فروشگاه و پرداخت مبلغ مورد نظر با توجه به نحوه مورد نظر ارسال شما اجناس ارسال خواهد شد.

کلیه اجناس ارسالی 24 ساعت مهلت تعویض بدون قید شرط دارا میباشد و هزینه بازگشت جنس به عهده مشتری میباشد.