نحوه پرداخت

شما می توانید مبلغ سفارش خود را به شماره کارت زیر واریز نمایید و بعد اطلاع از طریق شماره زیر اجناس به روش دلخواه مشتری ارسال میگردد.

شماره کارت 6037997433040426 بانک ملی

شماره تماس:09188642177 

09128471338